Uitbeelding
Représentation

Figuren uit het verleden
Figures du passée

De revolutie brengt heel wat veranderingen op korte tijd met zich mee, buiten enkele historische figuren onderscheiden we dan ook drie hoofdlijnen in onze algemene uitbeelding die het parcours van de prille Belgische natie doorlopen. We beginnen met een samenraapsel van burgers die weerwoord bieden tegen het Nederlandse regeringsleger tijdens de Septemberdagen. Vervolgens hebben we een meer georganiseerd vrijkorps die de grens met het Noorden beschermt tussen 1830 en 1831. Als laatste hebben het 1ste linie regiment, deel van het beroepsleger dat onderdeel was van het Scheldeleger tijdens de Tiendaagse Veldtocht. 

La révolution apporte beaucoup de changements en peu de temps. Au-delà de quelques personnages historiques, nous distinguons donc trois grandes lignes dans notre représentation principale, qui traversent le parcours de la jeune nation belge. Nous commençons par un groupe de citoyens se rebellant contre l’armée du gouvernement néerlandais pendant les journées de septembre. Ensuite, nous avons un corps franc plus organisé qui protège la frontière avec le Nord entre 1830 et 1831. Enfin, nous avons le 1er régiment de ligne, qui fait partie de l’armée professionnelle et de l’armée de l’Escaut pendant la campagne des dix jours. 

Septemberdagen
Journées de septembre

Een samenraapsel van burgers biedt weerwoord tijdens de aanval van het regeringsleger op Brussel en Antwerpen

 

Un groupe de citoyens s’oppose à l’attaque de l’armée gouvernementale sur Bruxelles et Anvers.

De vrijwilligers van de Schelde
Les volontaires de l'Escaut

Een meer georganiseerd vrijkorps beschermt de grens met het Noorden  eind 1830.

 

Un corps franc plus organisé protège la frontière avec le Nord à la fin  des années 1830.

1ste linieregiment
1er régiment de ligne

Het 1ste linieregiment, voormalig regiment Brussel, was een deel van het beroepsleger in 1831.

 

Le 1er régiment de ligne, anciennement régiment de Bruxelles, fait partie de l’armée professionnelle en 1831.